ประสบการณ์ของลูกค้าที่เชื่อมต่อ


อ่านข้อมูลเชิงลึกเพื่อทราบว่าผู้ค้าปลีกและแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคใช้เทคโนโลยีและดาต้าอย่างไรเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

สูตรลับของการมอบประสบการณ์เฉพาะที่ไร้รอยต่อก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าและความต้องการของเขาอย่างไม่หยุดหย่อน

เนื้อหาฉบับนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่ผู้ค้าปลีกจะสามารถรักษามาตราฐานเหล่านี้ตลอดเส้นทางของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึง:

  • การใช้ดาต้าเพื่อส่งข้อความเฉพาะไปยังลูกค้าในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร
  • การสร้างมุมมองเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอไร้รอยต่อตลอดทุกช่องทาง
  • การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีต่อแบรนด์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้า
  • การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความจริงใจผ่านทุกๆการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับข้อเสนอแนะของลูกค้าDownload Now3501, Jack Northrop Ave, Hawthorne, CA 90250.
Copyright © 2023 Martech Series

Martech Series Privacy Policy | Click here to unsubscribe